Com fer un pla de negocis per a una startup i no morir en l’intent?

Hola, emprenedor! Estàs preparat per crear el teu propi pla de negocis i portar la teva startup al següent nivell? No et preocupis, no has de ser un geni per fer-ho, però necessites una mica de planificació i, és clar, un toc d’humor per sobreviure en aquest procés.

¡Som-hi!

1. Elabora un resum executiu

El primer que has de fer és crear un resum executiu que expliqui el propòsit de la teva startup, el problema que resol i com ho penses fer. Però, si us plau, no et moris d’avorriment en escriure’l. Afegeix-hi un toc d’humor i fes que sigui interessant i atractiu.

Per exemple, si estàs creant una startup que ofereix serveis de cura infantil en línia, podries escriure alguna cosa com: “Alguna vegada has volgut sortir a prendre una copa amb els teus amics, però no pots perquè has de cuidar els teus fills? Nosaltres et entenem i hem creat una solució per a tu”.

Elaborar un resum executiu efectiu requereix seguir una estructura clara i concisa. Aquí et presento els passos que pots seguir per elaborar un resum executiu:

 1. Introducció: Comença el resum executiu amb una introducció breu que captura l’atenció del lector i estableix el context. Ha de ser convincent i destacar la rellevància del projecte, informe o pla en qüestió.
 2. Descripció del projecte: Proporciona una descripció clara i concisa del projecte o pla. Explica de què es tracta, quin n’és l’objectiu principal i quins problemes o necessitats aborda. Destaca els aspectes més importants i les característiques distintives del projecte.
 3. Metes i objectius: Enumera les metes i objectius específics del projecte. Aquests han de ser clars, mesurables i assolibles. Estableix què s’espera aconseguir amb el projecte i com es mesurarà l’èxit.
 4. Metodologia o enfocament: Descriu la metodologia o enfocament que es farà servir per dur a terme el projecte. Explica les activitats principals, les estratègies o els enfocaments que s’implementaran i com s’abordaran els desafiaments o riscos potencials. Si és rellevant, esmenta les eines o les tecnologies utilitzades.
 5. Resultats esperats: Detalleu els resultats esperats del projecte. Pots esmentar les principals fites o lliurables, així com els beneficis o impactes que s’esperen assolir. Fes servir xifres o dades concretes sempre que sigui possible per donar suport a les teves afirmacions.
 6. Anàlisi de mercat o context: Si és rellevant, proporciona una anàlisi breu del mercat o context en què es durà a terme el projecte. Això pot incloure informació sobre la indústria, la competència, les tendències actuals o qualsevol altre factor que influeixi en el projecte.
 7. Pla d´implementació: Presenta un resum del pla d´implementació del projecte. Això pot incloure la durada estimada, les etapes o fases principals, els recursos necessaris i qualsevol altre aspecte rellevant. Si hi ha fites clau o esdeveniments importants al llarg del procés, esmenta’ls.
 8. Pressupost i recursos: Si escau, esmenta el pressupost estimat per al projecte i els recursos necessaris, ja siguin financers, humans o tecnològics. Si hi ha fonts de finançament o inversors involucrats, esmenta’ls també.
 9. Conclusions i recomanacions: Ressalta les conclusions principals derivades del projecte i proporciona recomanacions basades en els resultats esperats. Emfatitza els beneficis i el valor que el projecte aportarà a l’organització o als interessats.
 10. Contacte i seguiment: Proporciona informació de contacte perquè els interessats puguin obtenir més informació o fer preguntes addicionals. Si hi ha un pla de seguiment previst, cal esmentar-lo breument.

Recordeu que un resum executiu ha de ser breu i directe al punt. Utilitza un llenguatge clar i evita argot tècnic o excessivament complex. Revisa-ho amb cura per assegurar-te que transmeti la informació de manera clara i concisa, i captura l’essència del projecte de manera efectiva.

2. Fes una investigació de mercat

La investigació de mercat pot ser tediosa, però també pot ser divertida si l’enfoques de la manera correcta. Comença per investigar la teva competència i veure què estan fent bé i què estan fent malament. Pots millorar allò que ja estan fent? Pots oferir una cosa que ells no ofereixen?

També és important conèixer el teu públic objectiu. Qui són els teus clients potencials i què volen? Investiga les seves necessitats i desitjos i descobreix com els pots satisfer.

Si encara no tens clar com fer-ho, no et preocupis. Pots contractar un investigador de mercat o simplement preguntar a la teva àvia. Potser ella té un negoci similar al teu als anys 80 i té alguns consells valuosos.

Fer una investigació de mercat efectiva requereix seguir un procés estructurat. Aquí et presento els passos que pots seguir per fer una investigació de mercat:

 1. Definir els objectius de la investigació: Abans de començar, és important establir clarament els objectius de la investigació. Quina informació vols obtenir? Quines preguntes específiques vols respondre? Definir els objectius us ajudarà a enfocar i guiar tot el procés de recerca.
 2. Determineu l’abast i el públic objectiu: Definiu l’abast de la vostra investigació, és a dir, el mercat geogràfic o sector específic que voleu estudiar. A més, identifica clarament qui és el teu públic objectiu, és a dir, les persones o grups a qui desitges dirigir la teva investigació.
 3. Recollir dades secundàries: Abans d’embarcar-te en la recol·lecció de dades primàries, cerca i revisa informació existent en fonts secundàries. Això pot incloure informes de recerca de mercat, estadístiques governamentals, estudis acadèmics, articles de notícies i altres fonts de confiança. Les dades secundàries poden oferir-te una base sòlida de coneixement i ajudar-te a identificar llacunes a la informació.
 4. Dissenyar la metodologia de recerca: determina la millor metodologia de recerca per obtenir les dades que necessites. Pots optar per mètodes quantitatius (enquestes, anàlisi estadística) o qualitatius (entrevistes en profunditat, grups focals). També has de decidir si la investigació es realitzarà de manera presencial, telefònica o en línia, segons les necessitats i les característiques del teu públic objectiu.
 5. Elaborar un qüestionari o guia d’entrevista: Si realitzareu enquestes o entrevistes, desenvolupa un qüestionari o una guia d’entrevista ben estructurada. Assegureu-vos que les preguntes siguin clares, rellevants per als vostres objectius i que abordin tots els aspectes necessaris per obtenir la informació requerida.
 6. Recollir dades primàries: Duu a terme la recol·lecció de dades primàries segons la metodologia escollida. Això pot implicar fer enquestes, entrevistes, observacions o altres tècniques de recerca. Assegureu-vos de seguir una planificació acurada i de registrar i documentar adequadament totes les dades recopilades.
 7. Analitzar les dades: Un cop hagis recopilat les dades, procedeix a analitzar-les de manera sistemàtica. Utilitza tècniques estadístiques, gràfics o altres eines pertinents per extreure informació rellevant i respondre les teves preguntes de recerca. Identifica patrons, tendències o relacions significatives a les dades.
 8. Interpretar els resultats: Després danalitzar les dades, interpreta els resultats en funció dels teus objectius de recerca. Extrau conclusions basades en l’evidència i relaciona les troballes amb la situació de mercat actual. Examina les implicacions i les recomanacions que sorgeixen dels resultats de la recerca.
 9. Presentar les troballes: Comunica els resultats de la investigació de manera clara i efectiva. Podeu crear informes, presentacions, gràfics o visualitzacions per transmetre la informació de manera comprensible. Assegureu-vos de destacar les troballes clau, proporcionar context i donar suport a les vostres conclusions amb dades concretes.
 10. Prendre accions: Utilitza les troballes de la investigació per prendre decisions informades i estratègiques al teu negoci. Implementa les recomanacions derivades de la investigació de mercat i fa un seguiment per avaluar l’impacte de les teves accions.

Recorda que una investigació de mercat reeixida requereix planificació, diligència i anàlisi rigorosa. A més, assegura’t de mantenir la confidencialitat de les dades recopilades i complir les regulacions de protecció de dades aplicables.

3. Defineix el teu model de negoci

Ara és el moment de definir el teu model de negoci. Com penses guanyar diners amb la teva startup? Serà mitjançant la venda de productes, la prestació de serveis, la publicitat o una altra cosa? De nou, no t’avorreixis mentre ho fas.

Pensa en la manera més boja i divertida de monetitzar la teva startup. Per exemple, si estàs creant una aplicació de cites, per què no oferir una funció de super like que et permeti enviar flors o xocolates virtuals a la teva cita potencial?

Definir el model de negoci és un pas fonamental per a lèxit de qualsevol empresa. Aquí tens els passos que pots seguir per definir el teu model de negoci:

 1. Identificar la teva proposta de valor: Comença per comprendre quin és el valor únic que la teva empresa ofereix als clients. Quins problemes resol el teu producte o servei? Quines necessitats satisfà? Defineix clarament quina és la teva proposta de valor i com es diferencia de la competència.
 2. Conèixer el teu públic objectiu: Identifica el teu públic objectiu i comprèn les característiques demogràfiques, comportaments, necessitats i desitjos. Com millor conegueu la vostra audiència, més precisament podreu dissenyar un model de negoci que s’ajusti a les vostres necessitats.
 3. Investigar el mercat i la competència: Realitza una anàlisi exhaustiva del mercat on operes. Comprèn les tendències, oportunitats i desafiaments del mercat. Estudia els teus competidors per identificar les seves fortaleses i debilitats, i troba oportunitats per diferenciar-te.
 4. Seleccionar un model d’ingressos: Defineix com generaràs ingressos amb el teu model de negoci. Pots considerar opcions com ara la venda de productes, la prestació de serveis, la subscripció, la publicitat, les comissions o altres models de monetització. Trieu el model d’ingressos que sigui més adequat per a la vostra proposta de valor i el vostre mercat objectiu.
 5. Dissenyar lestructura de costos: Identifica els costos clau associats amb el teu model de negoci. Això pot incloure costos de producció, distribució, màrqueting, personal, tecnologia i altres despeses operatives. Determina com controlar i reduir els costos sense comprometre la qualitat de la teva oferta.
 6. Definir canals de distribució: Determina com arribaràs als teus clients i com distribuiràs el teu producte o servei. Considera canals físics (botigues detallistes, distribuïdors), canals en línia (lloc web, comerç electrònic) o una combinació de tots dos. Assegureu-vos de seleccionar els canals més eficients i efectius per arribar al teu públic objectiu.
 7. Establir relacions amb els clients: Decideix com et relacionaràs amb els clients i com construiràs una relació duradora amb ells. Podeu optar per un enfocament d’autoservei, atenció al client personalitzada, programes de fidelització o altres estratègies. L’objectiu és crear una experiència positiva que generi lleialtat i recomanacions.
 8. Definir lestructura organitzativa: Determina lestructura organitzativa necessària per recolzar el teu model de negoci. Defineix els rols i les responsabilitats, les àrees funcionals i les relacions jeràrquiques. Assegureu-vos que l’estructura organitzativa sigui coherent amb la vostra estratègia i permeti un funcionament eficient de l’empresa.
 9. Avaluar i ajustar: Revisa i avalua periòdicament el teu model de negoci. Observa els resultats, analitza els comentaris dels clients i realitza ajustaments quan calgui. L’entorn empresarial i les necessitats dels clients poden canviar amb el temps, per això és important estar disposat a adaptar-se i evolucionar.

Recordeu que el model de negoci ha de ser flexible i capaç d’adaptar-se a mesura que creixes i t’enfrontes a nous desafiaments. No tingueu por de provar diferents enfocaments i ajustar el vostre model segons sigui necessari per aconseguir l’èxit a llarg termini.

4. Defineix la teva estratègia de màrqueting i fes-ho divertit

És hora de pensar com promocionaràs la teva startup. Quins canals de màrqueting utilitzaràs? Serà a través de les xarxes socials, el correu electrònic màrqueting, la publicitat en línia o una combinació de totes elles?

No et limitis als mètodes tradicionals de màrqueting. Afegeix un toc dhumor i crea una estratègia de màrqueting divertida i creativa. Per exemple, si estàs creant una startup de menjar per a mascotes, per què no fer un anunci on el gos de la família es converteix en el cap de la casa i exigeix el menjar que vol?

Definir una estratègia de màrqueting efectiva és essencial per assolir els objectius comercials duna empresa. A continuació, et presento els passos clau per definir la teva estratègia de màrqueting:

 1. Establir metes i objectius: Defineix clarament els resultats que desitges assolir amb la teva estratègia de màrqueting. Estableix metes específiques, mesurables, assolibles, rellevants i amb un temps determinat (objectius SMART). Per exemple, augmentar la consciència de marca, generar més leads, augmentar les vendes o millorar la retenció de clients.
 2. Conèixer el teu públic objectiu: Realitza una investigació detallada del teu mercat objectiu. Comprèn les necessitats, desitjos, comportaments i característiques demogràfiques del teu públic objectiu. Com millor comprenguis la teva audiència, més efectiva serà la teva estratègia de màrqueting per arribar-hi de manera rellevant.
 3. Analitzar la competència: Realitza una anàlisi competitiva per comprendre com es posicionen els teus competidors al mercat i quines estratègies de màrqueting estan utilitzant. Identifica les seves fortaleses, debilitats i oportunitats per diferenciar-te i destacar-te al mercat.
 4. Definir la teva proposta de valor: Identifica i comunica clarament què et fa únic i per què els clients haurien de triar el teu producte o servei en comptes dels competidors. Destaca els beneficis i les característiques distintives que ofereixen valor als teus clients.
 5. Selecció de canals de màrqueting: Identifica els canals de màrqueting més efectius per assolir la teva audiència objectiu. Aquests poden incloure màrqueting digital (lloc web, xarxes socials, email màrqueting, SEO), publicitat (anuncis en línia, anuncis impresos), relacions públiques, màrqueting de continguts, esdeveniments, entre d’altres. Trieu els canals que siguin més rellevants i efectius per al vostre públic objectiu i les vostres metes comercials.
 6. Desenvolupar un pla d’acció: Defineix les tàctiques i les accions específiques que implementaràs per assolir els teus objectius de màrqueting. Estableix un calendari, assigna responsabilitats i estableix mètriques per mesurar el progrés i els resultats. Considera la implementació de campanyes promocionals, estratègies de contingut, estratègies de SEO, campanyes publicitàries, participació en esdeveniments, entre d’altres.
 7. Pressupost de màrqueting: Determina el pressupost que destinaràs a les teves activitats de màrqueting. Considereu els recursos disponibles i assigneu fons de manera estratègica per maximitzar el retorn d’inversió. Estableix prioritats i equilibra els teus recursos entre diferents tàctiques i canals de màrqueting.
 8. Mesurar i analitzar els resultats: Estableix mètriques clau per mesurar l’exercici de la teva estratègia de màrqueting. Utilitza eines danàlisi per monitoritzar i avaluar els resultats dels teus esforços de màrqueting. Analitza les dades recopilades i realitza ajustaments a la teva estratègia segons calgui per millorar contínuament el teu rendiment i assolir els teus objectius.
 9. Adaptació i millora continuada: L’entorn del mercat i les necessitats dels clients poden canviar amb el temps. Estigues al corrent de les tendències, escolta els comentaris dels clients i realitza ajustaments a la teva estratègia de màrqueting segons sigui necessari. L’adaptabilitat i la millora continuada són fonamentals per a l’èxit a llarg termini.

Recorda que cada empresa és única, per la qual cosa és important personalitzar aquests passos per adaptar-los a la teva indústria, negoci i objectius específics.

5.Determina l’estructura del teu pla de negocis

Quan hagis recollit tota la informació necessària, és hora de posar fil a l’agulla i començar a estructurar el teu pla de negocis. És important tenir en compte que l’estructura pot variar depenent del model de negoci i de l’objectiu que es vulgui assolir amb el pla de negocis. Tot i així, aquí et deixem una estructura bàsica que pots seguir:

 1. Resum executiu: És un resum breu del pla de negocis, que inclou els aspectes més importants. Ha de ser prou atractiu perquè els possibles inversors vulguin continuar llegint.
 2. Anàlisi del mercat: Aquí s’hi inclou una descripció del mercat, dels clients potencials, de la competència, així com les tendències actuals i futures del mercat.
 3. Pla de màrqueting: Es detalla com es donarà a conèixer la startup i com s’atrauran clients. Aquí s’hi inclou l’estratègia de màrqueting, els canals de comunicació, el pressupost i els objectius.
 4. Pla d’operacions: Es descriu com es durà a terme la producció o prestació del servei, quins són els processos, els recursos necessaris, l’estructura organitzativa i el pla de contingència.
 5. Pla financer: Aquí s’hi inclouen les projeccions financeres, el pressupost, l’anàlisi de costos i despeses, la rendibilitat esperada i l’estratègia de finançament.
 6. Equip de treball: Es presenta l’equip de treball de la startup, la seva experiència i les seves habilitats, així com l’estructura organitzativa.

Recordeu que el pla de negocis ha de ser clar, concret i coherent. Evita caure en lerror dincloure informació innecessària o irrellevant.

6. Mans a l’obra!

Va arribar el moment de posar en pràctica tot allò que has après i començar a redactar el teu pla de negocis. Recorda que no és una tasca senzilla, però amb dedicació i esforç, aconseguiràs tenir un pla de negocis que reflecteixi la veritable essència de la teva startup.

I no et desanimis si en algun moment et trobes bloquejat o confós, sempre pots demanar ajuda a amics o mentors que tinguin experiència al món dels negocis.

Molt èxit a la teva emprenedoria!